PARAGUAY

Velgørenhed / Charity


Modermælksbank i Paraguay

Børnedødeligheden i Paraguay er knap 6 gange så stor som i Danmark og mere end 90 % af de børn, der dør, dør som spædbørn.


I Paraguay er man i gang med at oprette ”Den humanitære Mælkebank” på et hospital i den fattige del af hovedstaden Asuncion for at imødekomme et stadig stigende behov hos børn født for tidligt og børn, der ikke kan ammes, fordi mødrene ikke får tilstrækkelig ernæring til at producere mælk.

 

Mælkebanken står for indsamling, analyse, opbevaring og udlevering af modermælk til hospitalets børneafdeling og medvirker således til at begrænse den tidlige børnedødelighed i Paraguay.


Holte Rotary har ved lotteri og auktion indsamlet omkring 30.000 kr. og ansøgte derudover om legater fra Rotary Danmark. Alt i alt har Holte Rotary således kunne sende omkring 90.000 kr. til etablering af Mælkebanken i Paraguay.Copyright Rotary Holte © THEMCOM