VELGØRENHED / CHARITY

Velgørenhed / Charity


Rotary er bl.a. en forening med et humanitært sigte og velgørenhed er en vigtig del af klubbens virke.


I Rotary Holte har vi igangsat flere projekter, hvor overskuddet er gået til velgørende formål i Danmark og i udlandet. Vi påskønner således medlemmer, der også har engagement og overskud til at udføre et værdifuldt arbejde sammen med andre - for lokalsamfundet og for den internationale verden.Copyright Rotary Holte © THEMCOM